Kako se včlanim?

Vsi zainteresirani se lahko včlanite tako, da se prijavite s pristopno izjavo:

  • spodaj v obliki PDF dokumenta, jo sprintate in podpisano pošljete na:
    Partizanska cesta 24, 2000 Maribor
  • izpolnite spodaj vpisna polja pristopne izjave in potrdite z gumbom pošlji
  • se zglasite osebno v pisarni kluba vsak ponedeljek in sredo od 9,00 do 11,00 ure.

Za vse morebitne informacije smo dosegljivi na telefonski številki:
02 25 25 332 ali 051/440 552

GDE Error: Unable to load requested profile.

PRISTOPNA IZJAVA

V Koronarni klub Maribor pristopam prostovoljno in bom telovadil/a na svojo lastno odgovornost. Istočasno se obvezujem, da bom izvrševal/a vse dolžnosti in uveljavljal/a pravice, ki izhajajo iz Pravil in drugih dokumentov kluba.

V skladu s 2. točko 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 59/99) se strinjam, da klub uporablja moje osebne podatke za vodenje evidence  članstva in drugih evidenc za potrebe kluba. Za kakršnokoli drugo razpolaganje z mojimi osebnimi podatki, mora klub pridobiti mojo izjavo.

Ime in priimek (obvezno)

Vaš eMail (obvezno)

Vpišite rojstne podatke, poklic, naslov in telefon