Uvod strokovnega vodje

KORONARNI KLUB MARIBOR z vadbenimi skupinami v mestu in okolici –

MOŽNOST TRAJNE REHABILITACIJE KORONARNIH BOLNIKOV

 

KAJ NAS TARE, KO NISMO VEČ MLADI?

 

Bolezni srca in žilja, kamor spada tudi koronarna bolezen, zmanjšujejo kakovost življenja v zrelih letih in so po stopnji umrljivosti še vedno na prvem mestu.

Pojavnost srčno-žilnih bolezni rahlo upada predvsem zaradi uspešnih preventivnih ukrepov, hitrega in sodobnega zdravljenja. Toda skupno breme teh bolezni ni manjše, saj se le premika v poznejša življenjska obdobja. Ker je starostnikov vedno več (tretjina prebivalstva je starejša od 60 let), skupno število obolelih pričakovano narašča. Ne glede na potek in način zdravljenja pa z leti narašča število bolnikov s srčnim popuščanjem.

 

KORONARNI KLUB – DRUŠTVO S STATUSOM HUMANITARNE ORGANIZACIJE

Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije in z njo tudi Koronarni klub Maribor imata status humanitarne organizacije in status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva. S svojim delom in poslanstvom tudi zmanjšuje nadaljnje stroške zdravljenja, predvsem pa izboljša kakovost življenja udeležencev, aktivnih članov.

Organizirajo in vodijo ga člani sami, strokovni sodelavci so kot vaditeljice fizioterapevtke, medicinske sestre, zdravnici Tanja Gulič in Viljemka Nedog in zdravnik Mirko Bombek. Strokovni svet zagotavlja strokovno in varno izvajanje programov ter prenašanje vseh novosti v prakso.

 

ČE PREBOLIMO SRČNI INFARKT…

Če odmislimo najhujše in prebolimo srčni infarkt, zapustimo bolnišnico in končamo zgodnjo rehabilitacijo smo, če odmislimo Koronarni klub, prepuščeni sami sebi. Seveda so tu družina in prijatelji, potrebujemo pa tudi strokovno pomoč in oporo.

Pridružite se nam, preden bo prepozno – NE, NIKOLI NI PREPOZNO, za bolne in ogrožene, tudi za zdrave, ki želijo zase storiti nekaj koristnega in dobrega!

 

 

KDO SO ČLANI IN KOMU JE NAMENJEN KORONARNI KLUB ?

 

Člani kluba so bolniki in drugi z naslednjimi boleznimi in stanji:

– s stabilno angino pektoris

– po srčno-mišičnem infarktu

– po širitvi srčnih žil (koronarnih arterij) z ali brez vstavljene žilne opornice

– po premostitveni operaciji srčnih žil (koronarnih arterij)

– s srčnim popuščanjem (v stabilnem obdobju)

– z vstavljenimi umetnimi zaklopkami ali/in s srčnim vzpodbujevalnikom

– izrazito ogroženi z dejavniki tveganja (visok krvni tlak, krvni sladkor in maščobe, kajenje, ki ga še niso opustili)

 

– zaželjeni člani kluba so lahko tudi svojci in prijatelji bolnikov

 

 

OPORA IN VZPODBUDA PRI SPREMEMBI ŽIVLJENSKIH NAVAD (RAZVAD)

 

Koronarni klub s programom vseživljenjske trajne rehabilitacije koronarnih bolnikov in ogroženih oseb postaja pomemben dejavnik pri varovanju in povrnitvi zdravja.

Če hočemo spremeniti tvegane življenjske navade potrebujemo oporo, saj je samo želja po spremembah, a brez zadostne moči za spremembo, premalo.

Programi kluba zajemajo strokovno vodeno in koronarnim bolnikom prilagojeno, nadzorovano skupinsko telesno vadbo v prostorih ali na prostem, organizirane izlete, delavnice sproščanja (skupinsko psihoterapijo) ter zdravstveno vzgojo in izobraževanje s predavanji in posveti z zdravniki, prehranskimi in drugimi strokovnjaki. Redno telesno vadbo v telovadnicah vodijo in nadzorujejo strokovno usposobljeni vaditelji. V pomoč so jim merilci krvnega tlaka in srčnega utripa in veliko znanja. V osnovno opremo se trudimo vpeljati polavtomatske defibrilatorje za varnejšo vadbo.

Člani so v skupine razvrščeni po ocenjeni ali še bolje izmerjeni fizični zmogljivosti, vendar v klubu lahko sodelujejo tudi tisti, ki so jim začasno odsvetovali telesno dejavnost. Izjemno pomembna je psihična pomoč in podpora, ki so je deležni od članov, vaditeljev in zdravnikov, ki s klubom sodelujejo. V klubu organiziramo tudi krajše izlete in druge oblike druženja, ki so namenjeni tako krepitvi telesne zmogljivosti kot socialnih stikov, kar izboljša psihično stanje bolnikov in stisko po preboleli bolezni.

 

SEDANJI IN BODOČI ČLANI!

 

Poskrbite za zdravje svojega srca ter srca vaših družinskih članov, pridružite se nam. Moto zadnjega svetosvetovnega dneva srca je bil En svet, en dom, eno srce. Potrudite se za zdravo prehrano vse družine, za njeno redno telesno dejavnost in dom brez tobačnega dima ter s tem zmanjšajte tveganje za nastanek bolezni srca in možganske kapi pri vaših najdražjih.

Pri tem vam bo pomagala civilna družba – Koronarni klub Maribor, Društvo za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje in drugi – ne boste sami!

 

 

Maribor, maj 2012 Za strokovni svet Koronarnega kluba

prim.Mirko Bombek, dr.med.

spec.interne medicine