AED

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA (TPO) – prispevek v PDF obliki spodaj!

GDE Error: Unable to load requested profile.

IN AVTOMATSKI ZUNANJI DEFIBRILATOR (AED) – prispevek v PDF obliki spodaj!

Večina ne pozna točnih lokacij defibrilatorjev v Sloveniji.
Na slednji povezavi www.aed-baza.si izberemo povezavo “Zemljevid”.

GDE Error: Unable to load requested profile.