O telesni vadbi

zdravje je največje bogastvo,

 

zadovoljstvo največji zaklad,

 

zaupanje najboljši prijatelj!

 

 

Z ustanovitvijo koronarnih klubov in društev nam je naložena zahtevna naloga in sicer izvajanje vseživljenjske rehabilitacije. Lotili smo se je, ker je to najučinkovitejši način za odstranjevanje in zmanjševanje posledic koronarne bolezni in za ohranjanje ter krepitev zdravja bolnikov.

Del programa vseživljenjske rehabilitacije predstavlja redna telesna vadba. Redna telesna vadba prispeva k zvečanju srčno žilne zmogljivosti, saj povzroči zmanjšanje obremenitve srca.

Cilji vadbe so krepitev kondicije in psihična stabilnost članov. Večina članov kluba je starejših od 55 let, z vajami prilagojenimi njihovim potrebam vplivamo ne le na izboljšanje njihovega zdravstvenega stanja,ampak tudi na kakovost njihovega življenja.

 

Vadba je strokovno vodena in nadzorovana s strani, za to usposobljenih vaditeljev.

vadimo en krat tedensko, 60 minut. Pred in po vadbi izvajamo merjenje krvnega pritiska in srčne frekvence.

Vadba je razdeljena v štiri sklope in sicer:

 

 raztezne vaje oziroma ogrevanje (10 min.),

 aerobne vaje (30min),

 sproščanje (različne tehnike sproščenja, 10 min).

 GIO vaje leže ali stoje (10 min).

 

Vadbe se lahko udeležijo bolniki s stabilno angino pektoris, po srčno mišičnem infarktu, po premostitveni operaciji ali širitvi koronarmih arterij, z vstavljenimi umetnimi zaklopkami ali s srčnim vspodbujevalnikom, s prisotnimi dejavniki tveganja, lahko pa tudi svojci in prijatelji bolnikov.

 

Z redno telesno vadbo pripomoremo k preprečevanju ponovnih zapletov,, boljšemu psihofizičnemu počutju, nižji srčni frekvenci v mirovanju, uravnavanju krvnega tlaka, k večji samozavesti, motiviranosti in k povečani telesni zmogljivosti.

 

Naše želeje so, prispevati k vzpostavitvi odnosov, vlivati pogum in obujati življenje, krepiti telo, spreminjati misli in duha ter oblikovati skupaj z vami kaj lepega.

 

 

 

Vodja vaditeljev

Renata Lošić, dipl.m.s.